Prima pagina - Formulare offline BPI
Formulare BPI Offline

Formulare publicare BPI 

Formulare furnizare BPI

  • CERERE ELIBERARE ACTE ȘI/SAU INFORMAȚII DIN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ, SECȚIUNEA PERSOANE JURIDICE
    DOC      PDF
  • FORMULAR DE COMANDA BPI PE SUPORT ELECTRONIC SI NOTA INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    DOC     PDF
  • CONTRACT PRIVIND FURNIZAREA BULETINULUI PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC
    DOC   PDF