Formulare offline RC
Înregistrare beneficiari reali
 • Declarație privind beneficiarii reali (model orientativ sub semnătură privată)(transmiterea se face fie prin portal, fie prin e-mail, cu semnătura electronica)
  PDF

Înregistrare persoane juridice
 • Cerere de înregistrare - persoane juridice
  PDF
 • Anexa nr. 1 - înregistrare fiscală
  PDF
 • Anexa nr. 2 - investiție străină
  PDF
 • Aviz / Accept asociație de proprietari / locatari (L. 196/2018)
  PDF
 • Cerere de servicii
  PDF
 • Anexă cerere servicii asistență
  PDF
 • Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european
  RTF
 • Formular-tip act constitutiv SRL
  DOCX
 • Act constitutiv SRL - variantă în limba engleză, spre informare
  PDF

Înregistrare persoane fizice
 • Cerere de înregistrare - persoane fizice
  PDF
 • Anexa 1 - înregistrare fiscală
  PDF
 • Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității
  PDF
 • Aviz / Accept asociație de proprietari / locatari (L. 196/2018)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul art. 71 alin. (1) a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 4/2014
  DOC
 • Declarație pe propria raspundere data în temeiul art. 71 alin. (2) a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, astfel cum a fost completata prin Legea nr. 4/2014
  DOC

Alte categorii de formulare
 • Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2
  PDF
 • Cerere verificare disponibilitate și rezervare denumire firmă
  PDF
 • Cerere eliberare acte și/sau informații din registrul comerțului
  PDF
 • Cerere furnizare informații specializate
  PDF
 • Cerere eliberare duplicat
  PDF
 • Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată
  PDF
 • Specimen de semnături
  PDF
Modele acte constitutive societăți
 • Actul constitutiv al societăţii pe acțiuni - S.A. (model sistem dualist)
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii pe acțiuni - S.A. (model sistem unitar)
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată - S.R.L. (mai mulți asociați)
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată - S.R.L. (model asociat unic)
  DOC
 • Act constitutiv al societăţii în comandită simplă
  DOC
 • Act constitutiv al societăţii în nume colectiv
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii în comandită pe acţiuni
  DOC
Modele orientative
 • Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 – privind sediul profesional
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere (persoană juridică) privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a avea calitatea de fondator, administrator, cenzor (pentru GIE/GEIE)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor fondator SRL-D
  RTF
 • Declarație pe propria răspundere (persoană fizică) privind îndeplinirea condițiilor legale pentru a avea calitatea de fondator, membru, administrator, cenzor, persoana împuternicită să reprezinte sucursala (pentru GIE/GEIE și pentru reprezentant sucursală)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activitate la sediul
  PDF