Prima pagină - Formulare offline RC
Înregistrare persoane juridice
 • Cerere de înregistrare - persoane juridice
  PDF
 • Anexa nr. 1 - înregistrare fiscală
  PDF
 • Anexa nr. 2 - investiție străină
  PDF
 • Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 359/2004)
  PDF
 • Cerere de înregistrare - numire lichidator (L. 31/1990)
  PDF
 • Aviz / Accept asociație de proprietari / locatari (L. 230/2007)
  PDF
 • Anexă la documentele care se publică în Monitorul Oficial al Romaniei (numărarea caracterelor)
  PDF
 • Cerere de servicii
  PDF
 • Anexă cerere servicii asistență
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare (situația în care nu se desfășoară activitățile din actul constitutiv)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare (situația în care sunt îndeplinite condițiile de funcționare)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare privind modificarea declarației (situația în care sunt modificări față de declarația tip anterioară)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european
  PDF

Înregistrare persoane fizice
 • Cerere de înregistrare - persoane fizice
  PDF
 • Anexa 1 - înregistrare fiscală
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare (situația în care nu se desfășoară activitățile din actul constitutiv)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare (situația în care sunt îndeplinite condițiile de funcționare)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 cu modificările și completările ulterioare privind modificarea declarației (situația în care sunt modificări față de declarația tip anterioară)
  PDF
 • Declarație pe propria răspundere dată în temeiul art. 71 alin. (1) a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 4/2014
  DOC
 • Declarație pe propria raspundere data în temeiul art. 71 alin. (2) a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, astfel cum a fost completata prin Legea nr. 4/2014
  DOC

Alte categorii de formulare
 • Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev. 2
  PDF
 • Cerere verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă persoane fizice
  PDF
 • Cerere verificare disponibilitate și/sau rezervare emblemă persoane juridice
  PDF
 • Cerere de radiere
  PDF
 • Cerere de depunere și/sau menționare acte
  PDF
 • Cerere de îndreptare erori materiale - persoane juridice
  PDF
 • Cerere de îndreptare erori materiale - persoane fizice
  PDF
 • Cerere-comandă eliberare acte
  PDF
 • Cerere de depunere situații financiare
  PDF
 • Cerere-comanda eliberare informații
  PDF
 • Cerere eliberare duplicat
  PDF
 • Cerere de certificare/restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată
  PDF
 • Specimen de semnături
  PDF
 • ANEXĂ prelucrarea datelor cu caracter personal
  PDF
Modele acte constitutive societăți comerciale
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale pe acțiuni - S.A. (model sistem dualist)
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale pe acțiuni - S.A. (model sistem unitar)
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale cu răspundere limitată - S.R.L. (mai mulți asociați)
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale cu răspundere limitată - S.R.L. (model asociat unic)
  DOC
 • Act constitutiv al societăţii comerciale în comandită simplă
  DOC
 • Act constitutiv al societăţii comerciale în nume colectiv
  DOC
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale în comandită pe acţiuni
  DOC