ONRC
 MinimizeMaximize
Pagina de ajutor
 

Eliberare certificate constatatoare online

Întrebări frecvente


Informaţii privind starea de funcţionare a serviciului online InfoCert:
Serviciul online INFOCERT funcţionează non-stop şi furnizează în maxim 20 minute documentul solicitat de dumneavoastră...    Pentru eventuale neclarităţi, după ce aţi consultat secţiunea « Suport tehnic » și « Întrebări frecvente », utilizaţi adresa de e-mail infocert@onrc.ro


Vă recomandăm să urmăriți filmul de prezentare InfoCert cu paşii de completare explicită a cererii InfoCert.


Folosiţi opțiunea InfoCert (aflată pe prima poziție în meniul din stânga "Servicii online RC") pentru a completa o cerere nouă în vederea obținerii unui certificat constatator de firmă sau raport de furnizare informații

Serviciul online oferit utilizatorilor este în conformitate cu termenii şi condiţiile afişate pe pagina de acces la InfoCert.


Suport tehnic

  Accesați secțiunea cu Întrebări frecvente ale utilizatorilor serviciului InfoCert
  Dacă aveți alte probleme, folosiți adresa infocert@onrc.ro pentru a primi suport de la echipa InfoCert, care monitorizează serviciul 10 / 24 ore

Serviciul online InfoCert furnizează certificate constatatoare și furnizare informaţii in flux automat
 • •   24/24 ore, 7/7 zile, cu excepția perioadelor de mentenanță sau intervenție tehnică asupra sistemului
 • •   este necesară plata online cu cardul                                 
  ... Atenţie! Începând cu 14 septembrie 2019, vor intra în vigoare prevederile Regulamentului European 389/2018 cu privire la standardele tehnice de reglementare
  pentru autentificarea strictă a clienților, act normativ de completare a Directivei 2366/2015 privind Serviciile de Plată
  Mai concret, de fiecare dată când este folosit cardul pe Internet, va trebui introdusă parola 3D, primită prin SMS la numărul de telefon înregistrat în sistem,
  la care se adaugă și un cod static format din patru cifre ale codului numeric personal (CNP), sau ultimele patru ale numărului de pașaport.
 • •   factura electronică este completată la final de către utilizator pentru a i se permite accesul la documentul emis            
 • •   documentul emis online are aplicată semnătura electronică a ONRC, care asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise.

  FACTURI ONLINE:           Serviciul InfoCert este exclusiv online şi factura este emisă cu datele de facturare completate de solicitant prin alegerea profilului dorit.
  In cazul în care nu completați datele de facturare, sistemul trimite periodic către utilizator notificări de tip reminder pentru ca acesta să finalizeze factura sau să opteze pentru renunțarea la document.
  Dacă în urma acestor înștiințări, cererea rămane nefacturată, sistemul va genera automat factura cu profilul firmei pentru care s-a solicitat certificatul constatator/furnizare informații, deoarece suma plătită este încasată și virată la bugetul de stat.
  •   Pentru respectarea normelor fiscale privind emiterea corectă a facturilor electronice prin serviciul online INFOCERT, vă informăm că atunci când constatați că factura emisă ESTE GREȘITĂ, puteți solicita STORNAREA și CORECȚIA acesteia pe adresa infocert@onrc.ro și după ce veți primi răspunsul, veți accesa pagina «Detalii» a cererii și butonul
  «Facturi stornate/modificate» care afișează linkurile de descărcare pentru aceste facturi .


      Pentru a reveni ulterior pe o cerere în COMPLETARE sau TRANSMISĂ , folosiți linkul InfoCert din portal și butonul Vizualizare cereri, apoi
  căutați cererea folosind unul din criteriile afișate, după care alegeți una din cereri și opţiunea « Modifică », care vă conduce la pasul unde ați rămas.
  Pentru a vizualiza starea cererii, folosiți linkul InfoCert din portal și butonul Vizualizare cereri, apoi
  căutați cererea folosind unul din criteriile afișate, după care alegeți una din cereri și verificați starea astfel:

  

Stare cerereModalitate de rezolvare


  1.

IN PROCESARE
•   Pentru a avea acces la documentul solicitat, vă rugăm să completați datele de facturare cu profilul dorit, folosind butonul «Detalii» de la cerere, apoi pe pagina de detalii accesați linkul "Generează factura".


  2.

RETURNATA sau
IN RETURNARE•   Sistemul a avut anumite blocaje tehnice și nu a putut genera documentul, urmând ca tranzacția efectuată să fie anulată de către procesatorul de plăți BCR - EuPlatesc.ro.
În acest caz, utilizatorul va completa o nouă cerere și va efectua o nouă plată.
Banii reținuți la cererea RETURNATA se vor restitui în cont în următoarele 3-5 zile lucrătoare, depinzând de banca emitentă a cardului.


  3.

LIVRATA

•   Cererea este finalizată și puteți descărca documentul și factura folosind butonul «Detaliii» de la nivelul cererii. Procedați în felul următor:
      1. alegeți InfoCert din portal și apăsați butonul "Vizualizare cereri"
      2.căutați cererea folosind unul din criteriile afișate (exemplu: data portal)
      3. alegeti cererea dorită din lista cererilor afișate
      4. folosiți opţiunea «Detalii» de la cererea aleasă pentru a intra în pagina «Detalii», cu link-urile de descărcare la document și la factura aferentă


  4.

TRANSMISA și
a fost efectuată plata online
Vă rugăm să verificați întâi dacă tranzacția a fost confirmată în portalul ONRC,
folosind linkul de la secțiunea Plățile mele din portal.
Dacă starea tranzacției este "Fără răspuns", înseamnă că suma plătită va rămâne blocată ("hold") până când expiră perioada de reținere.
Precizăm că tranzacția NU este încasată, deoarece NU s-a primit automat răspunsul de la bancă din cauza unor întreruperi/blocaje etc..
Conform procedurii stabilite de ONRC, după 5 zile de la efectuarea plății, procesatorul de plăți EuPlatesc.ro va solicita către banca emitentă a cardului,
restituirea automată a sumelor reținute.
În aceste condiții, dacă vă grăbiți, vă recomandăm să efectuați o nouă plată pe cerere.
Dacă se repetă aceeași eroare, puteți să trimiteți pe adresa infocert@onrc.ro o solicitare privind verificarea acesteia,
iar în măsura timpului disponibil din cursul zilei, până la ora 18, se va înregistra manual tranzacția în vederea obținerii documentului solicitat.


  5.

TRANSMISA" și
NU a fost efectuată plata online


•   NU ați efectuat plata online, deaceea vă rugăm să intrați pe cerere folosind butonul «Modifică», care vă conduce la pasul "Plată online"


  6.

PLATA NEAPROBATA

•   Verificați întâi MOTIVUL REFUZULUI, folosind secțiunea Plățile mele din portal.
Pentru alte detalii, contactați procesatorul de plăți EuPlatesc.ro - în intervalul orar 08:00 - 20:00:
      telefon +40 371 335 807; +40 21 345 17 25; +40 743 603 313; +40 762 174 170,
În afara acestui interval ii puteți contacta prin email, prin HelpDesk EuPlatesc.ro sau la numărul de telefon +40 728 249 158.


Puteți consulta capitolele afișate în documentele eliberate prin serviciul InfoCert:
    ATENȚIE !! La fimele RADIATE este afișata SITUATIA FIRMEI LA DATA RADIERII și conține inlusiv informații privind motivul radierii si repartizarea activelor


La firmele radiate, puteți solicita raportul privind istoricul firmei - tarif: 250 lei/firmă , folosind următoarele modalităţi:


  Precizări:
                Următoarele certificate NU se eliberează prin serviciul online InfoCert:

 • •   certificatul constatator de persoană se eliberează pe baza buletinului de identitate
 • •   certificatul constatator de autorizare pe Legea 359/2004 se emite în momentul avizării activităţilor la sediu
 • •   certificatul constatator pentru programul START-UP NATION conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017
    Pentru a obține aceste aceste tipuri de certificate puteţi folosi următoarele modalităţi de acces:Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”

Totodată, art. 6 din acelaşi act normativ mai sus menţionat prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.

Aşadar, semnătura electronică are rostul de a asigura autenticitatea provenienţei expeditorului, precum şi integritatea datelor transmise. Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite. Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.


  Documentele furnizate prin InfoCert se supun dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică (cu modificările şi completările ulterioare) şi dispoziţiilor Legii nr. 451/2004 privind marca temporală (cu modificarile şi completările ulterioare) şi conţin următoarele elemente de siguranţă:
 • • Semnătura electronică calificată - asigură autenticitatea, integritatea, non-repudierea (certitudinea că a fost emis de către ONRC), confidenţialitatea documentului şi este legată de datele în formă electronică la care se raportează, în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;
 • • Marcare temporală – asigură o amprentă unică a documentului, care atestă faptul că documentul a fost emis la data şi ora precizată, confirmând existenţa informaţiilor semnate la un anumit moment de timp;
 • • Watermark (marcaj grafic pe fundalul doumentului) - reprezintă o modalitate de protecţie a documentului, ce împiedică falsificarea sau copierea neautorizată a acestuia;
 • • Cod de bare – cod unic de identificare aplicat documentului, care oferă avantajul de a codifica informaţii despre cererea prin care s-a eliberat documentul, printr-un şir de caractere, care ulterior poate fi verificat prin accesarea funcţionalităţii de "Verificare document" din cadrul serviciului online InfoCert.

FLUXUL CERERII INFOCERT

Fluxul de completare a datelor necesare pentru obţinerea unui certificat constatator/document furnizare informaţii, în format pdf, conţine mai mulţi paşi/ secţiuni care se succed, fiind posibilă trecerea/ revenirea la « Pasul urmator » / « Pasul precedent » prin butoane explicite.
Butonul « Salvează pas intermediar» este folosit pentru a reveni ulterior la secţiunea respectivă, din pagina Vizualizare cereri, atunci când se accesează cererea folosind opţiunea « Modifică ».

Vizualizaţi fluxulA . Completare cerere nouă Sus

1.  Solicitant  

Se creează un profil nou folosind butonul «Adaugă», după care se salvează și se selectează persoana fizică nou adăugată din listă
•      Pentru solicitantul cetăţean român se completează obligatoriu localitatea, actul de identitate, seria şi numărul
•      Se poate modifica, șterge sau alege un profil din listă

În cazul în care persoana fizică care formulează cererea are calitatea de reprezentant/împuternicit al unei persoane juridice, trebuie introduse datele persoanei fizice, iar ulterior pe flux, în momentul în care documentul generat şi semnat electronic este disponibil în portal, sistemul activează un link pentru completarea datelor de facturare, unde se poate alege profilul de facturare pe o persoană juridică (firmă înregistrată sau nu la Registrul Comerţului).

2.  Solicitare 

•   Se optează pentru «Cautare nouă dupa unul din criterii» şi se acţionează butonul «Caută»:

 • • Numărul de ordine în RC
 • • Cod Unic de Inregistrare
 • • Denumire   

•  Se poate alege o firmă căutată în cererile anterioare şi se acţionează butonul «Selecteaza»
•    În  secţiunea «Firme rezultate în urma cautarii» , se apasă semnul + din dreptul firmei căutate 
•    Firma va aparea adăugată în secțiunea «Firma solicitată»; aceasta poate fi ștearsă apasând semnul x și se reia procedura de  căutare

 

3.  Tip document  

•   Se alege tipul de document (certificat constatator sau furnizare informaţii)
•    Se alege obligatoriu motivul solicitării (la ce va servi documentul)

  
După ce a fost selectat tipul de document va fi afişată suma de plată.

 

4.  Transmitere solicitare

•     Sunt afişate în sumar informaţiile despre solicitant, suma de plată, motivul, tipul documentului şi firma aleasă.
•    La acest pas, dacă solicitantul acceptă datele, apasă butonul «Transmitere solicitare»
Este răspunderea utilizatorului să verifice şi să se asigure că firma aleasă este corectă, deoarece în momentul plăţii nu mai poate reveni la paşii anteriori.
Atenţie! În cazul în care, după transmiterea solicitării, din motive de supraîncărcare a portalului, sistemul nu afişează direct pagina "Tip Plata", utilizatorul trebuie să acceseze opţiunea «Vizualizare cereri», unde va selecta cererea curentă din listă şi va folosi butonul "Modifica", care îl va conduce la pasul "Tip Plata".

 

5.  Plata

•     Se poate face plata folosind un card bancar, acceptat de procesatorul de plăţi online EuPlătesc.ro - SC EuroPayment Services s.r.l., în condiţii de siguranţă deplină.
Plata prin card nu se face direct in contul ONRC, ci securizat prin procesatorul de plati on-line .
Cand efectuaţi "plata" banii nu se transferă, ci vor rămâne blocaţi în contul dvs. până la confirmarea de recepţie a documentului solicitat în portal.

Procesatorul de plăţi EuPlatesc.ro garantează, asigură şi răspunde de reuşita şi securitatea plăţii și poate fi contactat - de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00:
      telefon +40 371 335 807; +40 21 345 17 25; +40 743 603 313; +40 762 174 170,
În afara acestui interval ii puteți contacta prin email, prin HelpDesk EuPlatesc.ro sau la numărul de telefon +40 728 249 158.

Sunt acceptate la plată orice tip de card emis sub sigla Visa sau MasterCard, carduri de tip electron (fără cod de securitate CVV2/CVC2), carduri înrolate în sistemul 3dSecure, carduri de salarii, etc. :


   Visa MasterCard
   Classic Maestro
   Electron Mastercard

•     După apăsarea butonului «Plăteşte online», utilizatorul este redirectat către pagina securizată de autorizare a procesatorului de plăţi, unde sunt afişate informaţiile despre tranzacţie (obiectul tranzacţiei şi suma de plată), iar utilizatorul trebuie să completeze datele de autentificare ale cardului:
•    Numărul de card
•    Data expirării
•    Numele de pe card
•    Codul CVV/CVC localizat pe spatele cardului, aşa cum este indicat în imagine
•    La cardurile înrolate în sistemul 3D Secure, se mai face o redirectare către pagina băncii emitente a cardului, unde este folosit un protocol specific de autentificare cu credenţiale de securitate «3D Secure»


•     După efectuarea cu succes a plăţii, apare mesajul «Tranzacţia a fost  aprobată», afişând detalii despre plata efectuată
•    Solicitarea a fost salvată şi s-a iniţiat generarea documentului, iar cererea poate fi vizualizată prin click pe link-ul  «aici»
•    Informaţiile despre tranzacţie sunt transmise pe adresa de email a solicitantului
•    În situaţia în care, din motive tehnice, documentul nu a fost livrat, se va trimite mesaj de informare pe adresa de email a solicitantului, iar suma plătită se va returna în contul de card.


•     Dacă plata a eşuat din diverse motive, care depind de răspunsul primit de la procesatorul de plăţi, apare mesajul "Tranzacţia a fost refuzată". Folosind opţiunea "Plăţile mele" se pot obţine detalii despre motivele refuzului, care pot fi: "Transaction declined", "Error in CVC2 or CVC2 Description fields","Not sufficient funds", "Expired card" sau "Time-out at issuer","Do not Honour".
•    Utilizatorul primeşte pe e-mail notificare în acest sens, pentru ca ulterior să poată relua plata pe aceeaşi cerere, cu un card bancar valid .

Puteți contacta procesatorul de plăţi EuPlatesc.ro de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00: telefon +40 371 335 807; +40 21 345 17 25; +40 743 603 313; +40 762 174 170, În afara acestui interval ii puteți contacta prin email, prin HelpDesk EuPlatesc.ro sau la numărul de telefon +40 728 249 158.

•    Se poate întâmpla ca tranzacţia să fie "Fără răspuns", caz în care, datorită unor întreruperi, nu a fost primit mesajul de răspuns de la procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro în portalul ONRC.
Pentru astfel de plăţi neconfirmate de sistem, fluxul cererii se opreşte şi nu se generează documentul solicitat. Dacă suma a fost reţinută din cont, depinde în continuare de politica băncii emitente a cardului în cât timp va fi restituită. Pentru a obţine detaliile tranzacţiei, utilizatorul trebuie să trimită un e-mail pe adresa de suport infocert@onrc.ro.


6.  Sumar solicitare 

În pagina «Detalii document curent», sistemul afişează informaţii privind:

•         Tip document, număr portal, număr  verificare, număr înregistrare

•         Solicitant, adresă, tip document, motivul, dovada plăţii, factura
•         Stare solicitare/document

Utilizatorul va aştepta până când documentul semnat electronic va fi disponibil în portal, caz în care sistemul va activa link-ul «Generare factură» pentru a permite continuarea fluxului prin completarea datelor de facturare, apoi afişarea link-urilor pentru descărcarea documentului pdf şi pentru factură.

7.  Factura 

Pe pagina «Detalii» a cererii se face click pe «Generare factură» pentru completarea datelor de facturare
•        Pentru a completa profilul, care va apărea pe factură, se foloseşte unul din butoanele «Adaugă», «Adaugă profilul solicitantului» pentru persoană fizică sau «Adaugă profilul firmei» pentru firmă
•        După completarea datelor, inclusiv adresa de facturare obligatorie, se apasă butonul «salvează».
•        Noul profil de facturare adăugat va apărea în lista cu titlul «Date de facturare».
Atenţie ! Pentru a continua trebuie sa alegeţi profilul adăugat prin click pe iconiţa din coloana «Selectează».

•        Pentru utilizatorii străini, care işi aleg la domiciliu o ţară străină, nu este necesară completarea codului fiscal
•        La pasul de finalizare sunt afişate în sumar datele facturii (denumire și adresa solicitant, tip document, motiv document, denumire cumpărător, adresa de facturare) pentru a fi verificate de utilizator înainte de emiterea facturii
•        În pagina «Detalii document curent» , sistemul afişează link-ul de descărcare document şi iniţiază generarea facturii în format pdf
•        În dreptul etichetei «Factura» apare link-ul «Descarca(pdf) », prin care se va descărca factura (semnată electronic)
•        Factura este validată zilnic de ONRC şi este transferată în contabilitate cea descărcata de pe pagina «Detalii»

În cazul în care utilizatorul NU completează datele de facturare şi nici nu trimite mesaj de renunţare la cerere, în decursul zilei în care a efectuat plata, ONRC va genera automat factura (la sfârşitul zilei) cu profilul persoanei juridice pentru care a fost solicitat certificatul constatator.


 

8.  Descarcă documentul PDF 

Documentul pdf, semnat electronic de ONRC, se descarcă din pagina «Detalii document curent » a cererii
•         Este necesară completarea în prealabil a datelor de facturare  pentru a putea avea acces la documentul pdf
•         În dreptul etichetei «Document» apare link-ul «Descarca(pdf) », prin care se poate descărca documentul pdf (semnat electronic)
•         Solicitantul va fi informat pe email, atunci când documentul semnat electronic este disponibil în portal

Atenţie! Pe adresa de e-mail, declarată iniţial la înregistrarea contului în portal, se va transmite întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile online efectuate prin accesarea acestui serviciu.Atragem atenţia că atunci când, în cadrul serviciului online InfoCert,  utilizatorul staţionează mai mult de 5 minute (ramâne într-o anumita pagină fără a mai efectua nicio acţiune), acesta va fi verificat prin introducerea codului Captcha.

 

B. Vizualizare cereri Sus

 • • Folosind opţiunea «Vizualizare cereri», accesată din pagina principală InfoCert sau din «Cererile mele» – «InfoCert», trebuie să completați cel puțin un criteriu de căutare (data portal/ număr portal/ data inregistrare/ număr inregistrare) pentru a putea regăsi cereri solicitate prin serviciul InfoCert. La dată se poate completa perioada (data de început - data sfârșit, sau data început sau data sfărșit
 • Apoi selectați o cerere pentru a vizualiza stadiul ei sau pentru a reveni în fluxul acesteia, astfel:
 • • butonul «Detalii» de la nivelul cererii afişează pagina «Detalii document curent», care oferă informaţii sumare despre cerere, număr de portal/ verificare/ înregistrare, solicitant, adresa, tip document, motiv, dovada plăţii, starea cererii şi permite continuarea fluxului cererii după efectuarea plăţii
 • • Atunci când documentul semnat electronic este disponibil în portal, link-ul «Generează factura» afişat, indică faptul că este obligatorie completarea datelor de facturare, pentru ca sistemul să afișeze link-urile de descărcare a documentului pdf şi a facturii.
 • • butonul « Modifică» de la nivelul cererii, redirectează utilizatorul la pasul unde a rămas cererea, inclusiv pentru a efectua plata aferentă, după transmiterea cererii
 • • Dupa ce plata este aprobată, butonul « Modifică» nu mai produce niciun efect, fiind accesibil doar cel de «Detalii»

  

C. Plăţile mele Sus

•  Opţiunea Plăţile mele din portal oferă detalii despre tranzacţiile efectuate: starea plăţii, mesajul de răspuns al procesatorului de plăţi, suma de plată, data plăţii şi descrierea cererii

• Dacă procesatorul de plăţi refuză tranzacţia, din diverse motive, se poate relua plata revenind in fluxul cererii, folosind butonul « Modifică» de la nivelul cererii


D. Verificare document pdf semnat electronic Sus

Modalitatea tehnică prin care se poate verifica autenticitatea/validitatea documentului pdf semnat electronic, emis de serviciul online InfoCert, este simplă şi gratuită: trebuie instalat lanţul de încredere al furnizorului de semnătură electronică (certSIGN) şi configurată aplicaţia Adobe Reader pentru verificarea semnăturii electronice.

Aplicaţia Adobe Reader verifică automat validitatea semnăturilor electronice din documentele PDF deschise, cu condiţia să fie configurată în mod corespunzător şi să se instalaze lanţul de încredere al furnizorului de semnătură electronică (certSIGN).


1. Configurarea aplicaţiei Adobe Reader pentru verificarea semnăturii electronice

• Dacă nu este configurată corect, aplicaţiei Adobe Reader îi este imposibil să facă diferenţa între o semnătură electronică validă şi una invalidă. Prin urmare, afişează mesajul ”At least one signature has problems (Cel puţin o semnătură are probleme)” şi în cazul în care semnătura electronică este validă, dar şi în cazul în care semnătura nu este validă. În funcţie de versiunea aplicaţiei pe care o utilizaţi, după instalarea lanţului de încredere, urmaţi una din următoarele proceduri:

a) Configurarea Adobe Reader 8, 9 sau 10:

 • • la opţiunea "Edit" alegeţi "Preferences" (tasta Ctrl+K)
 • • din lista "Categories" din partea stângă a ferestrei "Properties", alegeţi categoria "Security"
 • • efectuaţi click pe butonul "Advanced Preferences" şi selectaţi fila "Windows Integration"
 • • bifaţi toate cele 3 căsuţe din fereastră şi efectuaţi click pe OK, pentru a salva modificările.

b) Configurarea Adobe Reader 11, DC:

 • • la opţiunea "Edit" alegeţi "Properties" (tasta Ctrl+k) şi din lista "Categories" din partea stângă, alegeţi categoria "Signature"
 • • efectuaţi click pe butonul More… din sectiunea "Verification"
 • • bifaţi cele două căsuţe de la secţiunea "Windows Integration" (Validating Signatures şi Validating Certified Documents) şi efectuaţi click pe OK, pentru a salva modificările.
  Alte detalii
2. Instalare lanţ de încredere certSIGN 

• Ce este un lanţ de încredere?


• Este o secvenţă ordonată de certificate, în care un certificat digital asigură autenticitatea certificatului anterior.


• Atunci când se verifică o semnătură electronică creată cu un certificat digital emis de certSIGN, este necesar să se instaleze lanţul de încredere al certSIGN.


• Pentru aceasta, avem nevoie de certificatul de root al certSIGN, sub care sunt emise toate certificatele certSIGN, precum şi de certificatul Autorităţii de Certificare care emite certificate calificate.  


• Pentru a instala certificatele autoritãţilor certSIGN, se face click pe linkul : lanţul de încredere şi se bifează :
  certSIGN® ROOT CA
  certSIGN® Qualified CA Class 3


• Instalarea certificatelor se poate face şi automat utilizând aplicaţia: certSIGN_Certificates_Installer

Informaţii de validare a semnăturii electronice

După parcurgerea acestor paşi, Adobe Reader va verifica validitatea semnăturilor electronice din documentele PDF pe care le deschideţi şi va oferi următoarele informaţii:
  •   Dacă semnătura este validă
  •   Dacă documentul a fost modificat după ce a fost semnat electronic
  •   Identitatea semnatarului
  •   Emitentul certificatului digital pe baza căruia a fost creată semnătura
  •   Perioada de valabilitate a certificatului digital
  •   Scopul în care poate fi utilizat certificatul digital
  •   Numărul serial al certificatului

Orice modificare adusă conţinutului documentului, după semnarea lui electronică, duce la invalidarea semnăturii.


3. Verificarea documentului pdf semnat electronic

• Se deschide fişierul pdf cu aplicaţia Adobe Reader. Veţi observa, după un timp de aşteptare (aprox. 1...5 sec.) necesar pentru verificarea online a semnăturii elecronice, că în partea de sus a paginii aplicaţiei Adobe Reader va apare un mesaj de validitate sau invaliditate a semnăturii electronice pentru documentul respectiv.
• Daca daţi click pe "Signature Panel", puteţi afla detalii despre semnătura electronică şi veţi putea verifica certificatul digital cu care este semnat documentul pdf.
• Semnătura electronică este aplicată pe prima/ultima pagină a documentului, fiind vizibile informaţiile aferente, inclusiv amprenta ştampilei emitentului.

 

E. Verificare document listat pe hârtie Sus

• Documentul listat pe hartie, obţinut prin serviciul online InfoCert (sigla InfoCert) sau primit de la ghişeu (sigla ONRC), are aplicat codul de bare în partea dreaptă-sus a fiecărei pagini. Acest cod, format dintr-un şir de caractere, oferă informaţii despre cererea prin care s-a eliberat documentul

• Pentru a verifica gratuit documentul, aveţi nevoie de un cont în portalul de servicii online al ONRC şi de un acord privind Termenii şi condiţiile afişate, pentru a accesa serviciul online InfoCert, opţiunea "Verificare document" .

• După introducerea codului de bare aferent documentului supus verificării, apăsaţi butonul "Verificare cod" şi sistemul va afişa unul din următoarele mesaje în funcţie de utilizator:

 1. • dacă documentul este verificat de acelaşi utilizator care a obţinut certificatul, se va afişa mesajul "Certificatul este emis dumneavoastră! "
 2. • dacă este verificat de alt utilizator şi documentul este valid, vor fi furnizate informaţii sumare despre cererea prin care a fost emis documentul
 3. • dacă este verificat de alt utilizator şi documentul este invalid, se va afişa mesajul: "Codul documentului verificat este invalid! "

F. Suport tehnic Sus

Puteţi folosi linkul din Zona de asistență - Întrebări frecvente opțiunea RC - Infocert pentru diverse probleme.

Înainte de utilizarea serviciului online InfoCert şi ori de câte ori apar nelămuriri, utilizatorul are obligaţia de a citi cu atenţie această pagină de ajutor a serviciului.

Sesizări se pot trimite pe adresa de suport: infocert@onrc.ro. 

Pentru identificarea problemei trebuie să precizaţi utilizatorul folosit şi numărul de portal primit la completarea solicitării.
 .

+

(pentru afişarea(+) sau închiderea(-) listei de răspunsuri, faceţi click pe întrebări)


Pentru asigurarea permanentă a calităţii informaţiilor accesate prin serviciul InfoCert, vă rugăm să ne comunicaţi orice situaţie atipică sau disfuncţionalitate pe care o sesizaţi, pe adresa de suport..

   

Vă mulţumim,

 Echipa InfoCert