ONRC
 MinimizeMaximize

MINISTERUL JUSTIŢIEI


OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;


TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A PORTALULUI http://portal.onrc.ro

Acceptarea condiţiilor
Http://portal.onrc.ro (denumit în continuare portal) este portalul de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (denumit în continuare ONRC), realizat cu co-finanţare de la Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare regională, în baza contractului de finanţare semnat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competivităţii Economice" (axa III - "Tehnologia informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele public şi privat", Domeniul Major de Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne, Operaţiunea 1 – Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv servicii de e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar").
Obiectivele general ale portalului sunt: expunerea de noi servicii publice on-line, creşterea complexităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite on-line de ONRC mediului de afaceri (Government to Business - G2B), cetăţenilor (Government to Citizen - G2C), şi administraţiei publice (Government to Government - G2G), servicii flexibile şi orientate către nevoile specifice ale solicitanţilor, prin intermediul unui portal dedicat;
Utilizarea portalului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul portalului ( ONRC ), denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea portalului pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest portal, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui portal.
Descrierea serviciilor
Prin intermeniul secţiunilor sale, portalul oferă Utilizatorilor servicii on-line privind Registrul Comerţului ( denumit în continuare RC ) şi Buletinul Procedurilor de Insolvenţă ( denumit în continuare BPI ), servicii de asistenţă, informaţii importante şi noutăţi privind RC şi BPI, legături către site-ul ONRC şi site-ul BPI.
Neangajarea răspunderii
ONRC întreţine acest portal pentru a înlesni în principal accesul Utilizatorilor la serviciile on-line privind RC şi BPI şi depune toate eforturile pentru a asigura aceste servicii on-line în timp real. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca remedierea acestora în cel mai scurt timp.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independenţe de voinţa ONRC.
De asemenea, Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea în cazul în care anumite informaţii sau servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanţe reduse, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independenţe de voinţa ONRC.
Utilizatorii vor folosi serviciile şi informaţiile furnizate în cadrul portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
ONRC nu răspunde în situația în care utilizatorul își pierde credențialele de acces (user, parolă, certificat digital). Păstrarea securizată a acestor credențiale este exclusiv obligația utilizatorului. ONRC este absolvit de orice răspundere în cazul în care credențialele unui utilizator sunt folosite în portal de o altă persoană decât proprietarul de drept al credențialelor.
Reguli generale
Administratorul portalului declară că va depune toate eforturile pentru funcţionarea în bune condiţii a portalului. Cu toate aceastea, pot exista întreruperi de funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Administratorul poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare a portalului.


CONDIŢII LEGALE

Drepturile asupra conţinutului site-ului
© 2011 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Reproducerea materialelor de pe portal este autorizată în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, legislaţia privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice şi legislaţia privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vigoare.

Informaţii personale
Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Unele informaţii solicitate prin intermediul portalului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal ( în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date ). Prin accesarea şi navigarea pe acest portal, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.
Legătura cu alte portalului/site-uri
Portalul poate conţine legături web sau trimiteri către alte portaluri/site-uri considerate deONRC utile în ceea ce priveşte conţinutul portalului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea ONRC.
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
ONRC nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.
Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.